Ads 468 x 60

25/01/2014

Browse » Home » , » Tembung Camboran Ing Basa Jawa

Tembung Camboran Ing Basa Jawa


Tembung Camboran Ing Basa Jawa


Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Tembung camboran ono loro cacahe yaiku Camboran Wutuh lan Camboran Tugel ( Wancah)

1.  Camboran Wutuh

a.
Bakul kacang,Pamong desa, jaga baya, Meja tulis, Lemari kaca, Buku gambar, Pager kayu, lsp

b.
Anjani putra, Pancasila, Barata yuda, Dwiwarna, Wijaya kusuma, Parameswari, Pancawala, lsp

c.
Lanang wadon, Bapa biyung, Abot entheng, Gedhe cilik, Yayah wibi, Nom tuwa, Endhek dhuwur, lsp

d.
Dewa-dewi, Putra-putri, Mahasiswa-mahasiswi, Bathara-bathari, Yaksa-yaksi, Widara-widari, lsp

e.
Bibit kawit, Edi peni, Jalma manungsa, Jaran kepang, Ajur ajer, Cekak aos gagah prakosa


2. Camboran Tugel ( Wancah )

   
Tembung camboran wancah
Tugelan siji
Tugelan loro
Bangsuk
Abang
Pucuk
Bangjo
Abang
Ijo
Barbeh
bubar
Kabeh
Barji
Bubar
Siji
Dhegus
gedhe
Bagus
Dhekmu
gedhe
Lemu
Dhekwur
endhek
Dhuwur
Dhelik
gedhe
Cilik
Dhemes
gedhe
Lemes
Dubang
idu
Abang
Gaji wakma
Sega-siji
Iwake-lima
Jiro
siji
Loro
Jitus
siji
Satus
Kakkong
tungkak
Bokong
Kongel
bongkot
Pucuk
Kwelem
kweni
Pelem
Lunglit
Balung
Kulit
Mahrep
mlumah
Mengkurep
Nasgithel
panas
Legi-kentel
Paklik
bapak
Cilik
Perko
Emper
Toko
Rengning
ireng
Kuning
Saerah
sae
Murah
Tahteng
mentah
Mateng
Tekting
entek
Nglinting
Tingwe
nglinting
Dhewe
Thukmis
bathuk
Klimis
Wandhak
dawa
CendhakLihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
Advertiser

Comments : 2 comment for Tembung Camboran Ing Basa Jawa

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com