Ads 468 x 60

10/01/2014

Browse » Home » , » PEPAK BASA JAWA TERLENGKAP

PEPAK BASA JAWA TERLENGKAP
Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini


10. Wilangan Saperangan 
11. Ngemu Tegese Mbangetake
12. Tegese Sanalika
13. Tegese Tanpa

BAB III    Kawruh Basa

A. Pamilahe Basa Manut Unggah Ungguhe
B. Tembung Ngoko p Krama Madya – Krama Inggil
C. Tembung Padha Tegese
K. Tegese Tembung – Tembung
O. Yogaswara

BAB IV     Kesusastraan

A. Paribasan – Bebasan – Sanepan _ Saloka
C. Wangsalan
E. Tembang
G. Lagu Dolanan

BAB V    Hanacaraka
A. Asal – Usul Aksara Jawa
B. Aksara Jawa
C. Angka Jawa
D. Angka Jawa
E. Aksara Swara
F. Aksara Murda
G. Aksara Rekan
H. Sandhangan
I. Nulis Nganggo Pasangan Lan Sandhangan

BAB VI Wayang Purwa

B. Jenenge Pandhita Lan Pertapane
C. Jenenge Ratu Lan Negarane
D. Pusaka Lan Aji – Aji
E. Dewa Lan Kahyangane
F. Dasanama Jenenge Ing Pewayangan
G. Wewatake Wayang
H. Silsilahing Pandawa – Kurawa Lan Gambare Wayang
I. Astha Brata
J. Urut – Urutane Crita Lakon Wayang
K. Tembung Ing Pewayangan
L. Gamelan


A. Purwaka
B. Perangane Tanggap Wacana
C. Tanggap Wacana Ingkang Sae
D. Pepenget
E. Tuladha Tanggap Wacana
F. Tirakataqn Mengeti Dina ProklamasivKemerdekaan RI
G. Mengeti Dina Kartini
H. Pengetan Maulud Nabi Muhammad SAW
I. Sepasaran Bayi
J. Pasrah Lamaran
K. Penampi Pasrah Lamran


A. Layang Ulem
B. Layang Ijin
C. Layang Lelayu
D. Wara – Wara

BAB IX   Tembang - Tembang

Advertiser

Comments : 16 comment for PEPAK BASA JAWA TERLENGKAP

 1. komplit sanget bos,mampir juga di blog ane bos http://kawruhbabjawa.blogspot.com/

  ReplyDelete
 2. Sip (y)

  ditunggu kunbalnya.. www.sasakaito.blogspot.com

  ReplyDelete
 3. langkung sae sanget meniko......top markotop.......

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. Nuwun sewu badhe nderek medar kawruh menawi kaestonan. Inggih puniko badhe medar tembung andahanipun saking kata 'paguyuban' ingkang saking kata dasaripun inggih puniko 'guyup' ingkang dipun seseli kata ingkang dipun awali saking kata (pa-) lan dipun ahiri kata (-an) meniko reh-rehanipun kados pundi nggeh.... Nuwun

  ReplyDelete
 6. Maturnuwun sanget....saestu waget ngemutaken malih, lan minangka sumbering pasinaon.

  ReplyDelete
 7. Mantab dan sangat Migunani tumrap tanah jawi

  ReplyDelete
 8. ok baik lah begini ternyata susah nya bahasa jawa!

  tapi kalok ada sinar werno-werno media belajar ku

  JADI BELAJAR BAHASA JAWA GAK SORO MANEH

  ReplyDelete
 9. Cerita lucu semacam anekdot itu bahasa jawa disebut apa ya min...

  ReplyDelete
 10. BANTU ANAK MEMAHAMI BAHASA DAERAHNYA LEBIH DALAM, MANTAB...MUGI BAROKAH..., AMIN3 YRA.

  ReplyDelete

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com