Ads 468 x 60

Showing posts with label Surat. Show all posts
Showing posts with label Surat. Show all posts

23/09/2012

23/09/2012

Contoh Penulisan surat izin tidak masuk kuliah


Contoh Penulisan surat izin tidak masuk kuliahContoh Penulisan surat izin tidak masuk kuliah - Anda tidak masuk kuliah karena sakit maupun ada urusan pribadi? Pada postingan kali ini kami akan sedikit memberikan informasi seputar kata kata atau Contoh Surat Izin Tidak Masuk kuliah yang mungkin bisa anda buat dan contoh sebagai bahan pertimbangan untuk membuat suatu penulisan maupun Contoh Surat Izin Tidak Masuk kuliah.

Contoh Penulisan surat izin tidak masuk kuliah  - Sebagai mahasiswa adalah suatu kewajiban apabila Mahasiswanya Tidak masuk kuliah dibutuhkan Contoh Penulisan surat izin tidak masuk kuliah  secara mendesak. Dalam izin tidak masuk kuliah juga harus mematuhi persyaratan yang telah diberikan pihak Universitas kampus kepada masing masing mahasiswa untuk Izin Tidak Masuk Kuliah. Contoh Penulisan surat izin tidak masuk kuliah  atau tidak masuk Kuliah ini bisa anda lihat dan jadikan contoh penulisan terbaik anda apabila anda membutuhkan kata kata ini. Nah, bagi anda yang ingin menulis surat ini alangkah baiknya anda memperhatikan kosa kata dan penulisannya yang baik dan benar agar dalam membuat Contoh Surat Izin Tidak Masuk Kuliah ini bisa anda terapkan dengan baik sebagai refrensi.

                Contoh Penulisan surat izin tidak masuk kuliah  

Kepada                                                               
Yth Bpk/Ibu Prof. Dr Suroso Sudarso
Di Kampus Fakultas Teknik Elektro
Universitas Gadjah Mada

Dengan segala hormat, saya
Nama: Willy Ahmadi
Nim : 00234xxxxxxxx
Alamat: Pandeyan UH 5/566 ( Surakarta )
Pekerjaan: Mahasiswa

tidak dapat mengikuti kuliah pada mata kuliah Sistem Elektronika Dasar pada tanggal 19 Januari 2012 yang bapak asuh, dikarenakan sedang mengikuti proses pernikahan kakak di Surakarta. Berhubung pentingnya acara pernikahan ini, sehingga dengan sangat menyesal saya tidak dapat mengikuti kuliah tersebut. Jika terdapat tugas, saya akan mengerjakan pada hari berikutnya setelah saya masuk kuliah kembali. Mohon dimaklumi.

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas ijin dari bapak.


Surakarta, 19 Januari 2012

Mahasiswa,

Willy AhmadiItulah informasi seputar Contoh Penulisan surat izin tidak masuk kuliah  yang bisa kami tampilkan sebagai tolak ukur untuk anda yang ingin melakukan atau mencontoh tulisan ini sebagai persyaratan izin cuti, izin libur kuliah.

21/09/2012

21/09/2012

Teks Pidato Bahasa Jawa Tentang Pentingnya Ilmu

Teks Pidato Bahasa Jawa Tentang Pentingnya IlmuMemang Pendidikan adalah modal utama kita hidup didunia dan karena Pendidikan kita bisa mengenal apapun dan kali ini dikemas dalam sebuah Pidato yang menggunakan bahasa jawa dan dalam Naskah Pidato Bahasa Jawa Tentang Pentingnya ilmu, kami mengangkat tema tentang pentingnya dalam mencari sebuah ilmu, langsung saja untuk membaca Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tentang Pentingnya Ilmu dibawah ini.
 Teks Pidato Bahasa Jawa Tentang Pentingnya Ilmu

السلا م عليكم ورحمة الله وبر كا ته
اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِى فَضَّلَ بَنِيْ أَدَمَ بِا لْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَ عَلَى اَلِهِ وَاَصْحَا بِهِ اَصْحَابِ الْكَرَامَةِ وَالْكَمَلْ أمّا بعد


Dumateng Poro Bapak, poro Ibu, Hadirin sekalian ingkang kulo hormati !
Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat, Ni’mat, dumateng kulo, lan panjenengan sedoyo, sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo, ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko, utawi dudo golek rondho. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso.


Poro rawuh ingkang kulo hormati !
Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. Kanjeng Nabi dawoh :


طَلَبُ الْعَلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسِلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ (رواه ابن عبد البر)


Ingkang artosipun :
“Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“
Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek, elek, ngrowek, untune entek, ora tedas peyek, meniko tetep kewajiban pados ilmu.


Poro Rawuh ingkang kulo hormat !
Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik, utawi ibadah mempeng, tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual.


وُ كُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْم يَعْمَلُ اَعْمَالُهُ مَرْ دُوْ دَةٌ لاَ تُقْبَلُ


Tiyang niku menawi boten gadah ilmu, ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. Mardudatun Laa tugbalu.
Pramilo sangkeng meniko, monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam. Kito tingkataken anggen kito belajar. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an, Surat Al-Mujadalah ayat 11


يَرْفَعِ الله ُ الَّذِ يْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِ يْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ


Artosipun :
“Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“
Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah, tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprak-klimprik kados sarung goyor, niku nggih boten patut, sampun ketinggalan jaman. Amargi, niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. Pramilo monggo kito tingkataken anggen kito belajar, pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. Soho dumateng poro Bapak, Ibu sampun ngantos ketinggalan, ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok, boten purun sekolah, boten purun ngaji, boten purun datang masjid, datang langgar, lan sanes-sanesipun. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan, nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. Menawi kentandang gaweh boten purun. Sa’bendino ngente’no sego, jaluki duwit, di tuturi boten manut, karo Ibu nesu, karo bapak galak, karo Embah mbantah, karo Kakang mbangkang, karo Paklek mendelik, karo Pakdhe gumedhe, karo dulur ngladur, karo tonggo ora duwe dugho. Diajar nangis, kon minggat boten budal, di guwak moleh bendino ngentekno sego, didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah, gelisah pikiran jibek napas sesek, dodo ampek, awak dredek, kuping gemrebek weteng muneg-muneg, irung pilek, awak sak kujur rasane dredek, bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama, Bangsa lan Negoro, Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi


خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّآسِ


Artosipun :
“Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang, menungso liyane“
Poro rawo ingkang kulo hormati !


Kintenipun cekap semanten atur kulo, kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten.


و بالله التو فيق و الهداية

والسلا م عليكم ورحمة الله وبر كا ته


Itulah Teks Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan yang bisa anda baca.

Contoh Naskah Pidato bahasa jawa

Contoh Naskah Pidato bahasa jawa contoh Naskah Pidato bahasa jawa krama - Kulo aturaken matur suwun kagem Ibu Ummu semono ugi kagem Saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato meniko. Saderek-saderek sedanten…….

السلا م عليكم ورحمة الله وبر كا ته

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَ بِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشْرَ فِ الْمُرْ سَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ

Sa’sampunipun Muji Syukur dateng Allah SWT, soho nyuwunaken tambahan Rohmat Keselametan dateng Rosululloh SAW, perlu dipun mengertosi bilih buku alit puniko mengku datang pinten pinten contoh pidato engkang kulo susun mawi Basa Jawi supados gampilaken dateng sederek-sederek engkang kerso maos. Soho konco konco engkang sami nyuwun dipun susunaken Buku Puniko, khususipun konco konco ingkang manggen wonten Tanah Jawi.

Sesuai kalian pengetahuan kulo engkang taksih terbatas. Pramilo tumerap sederek sederek engkang kerso maos Buku puniko terutami poro Alim Ulama’ menawi memanggihi kesalahan soho kekirangan wonten Buku puniko, kulo suwun supados kerso paring nasehati utawi saran saran dateng penyusun kangge kesempurnaan susunan selajengipun lan sa’derengipun ngaturaken maturnuwun.

Engkang terakhir, mugi-mugi buku alit puniko saget mbarokahi lan manfaati kangge penyusun soho sederek engkang kerso mahos

والسلا م عليكم ورحمة الله وبر كا ته

11/09/2012

11/09/2012

Contoh Surat Izin Tidak Masuk Sekolah Karena Sakit panasContoh Surat Izin Tidak Masuk Sekolah Karena Sakit panas - Adakalanya kita atau anak kita tidak dapat masuk sekolah karena sedang sakit. Bila sakitnya agak berat dan harus mengunjungi dokter, Surat Keterangan Sakit dari dokter bisa kita kirimkan ke sekolah sebagai bukti bahwa memang kita/anak kita sedang sakit. Namun lain halnya bila penyakit yang diderita termasuk penyakit yang ringan, seperti flu, sakit kepala, demam, atau yang lainnya yang tidak perlu mengunjungi dokter. Untuk itu, kita perlu membuat surat izin tidak masuk sekolah karena sakit.

Berikut ini adalah Contoh Surat Izin Tidak Masuk Sekolah Karena Sakit panas


Temanggung, 12 April 2011
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Guru Wali Kelas IV-A
SDN 2 Temanggung I- Temanggung


Dengan hormat,
Dengan ini saya orang tua/wali murid dari :

Nama : Adi Nugroho
Siswa : Kelas IV-A SDN 2 Temanggung I
Alamat : Jl. kartini no 30 Temanggung

memberitahukan bahwa anak saya tersebut diatas tidak dapat mengikuti pelajaran seperti biasa pada hari ini, Selasa 12 April 2011 dikarenakan sakit panas. Oleh karena itu, sudilah kiranya Bapak/Ibu Guru Wali Kelas IV-A memberikan izin.

Demikian surat izin saya buat, atas pemberian izin dan keijaksanaan Bapak/Ibu Guru Wali Kelas saya ucapkan banyak terima kasih.


Hormat saya,
Orang tua/Wali murid

 Sumiati

Demikian Contoh Surat Izin Tidak Masuk Sekolah Karena Sakit panas yang dapat anda lihat, semoga bermanfaat.

Tag : Surat, Surat Izin,Sakit, Sakit Panans. TidakZMasuk sekolah, Contoh Surat Izin Tidak Masuk Sekolah Karena Sakit panas

Contoh CV Lamaran Pekerjaan


Contoh CV Lamaran Pekerjaan


Contoh CV Lamaran Pekerjaan - Dalam mendapatkan pekerjaan selain Surat Lamaran Kerj hal lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah Cv (Curiculum Vitae)atau biasa disebut dengan daftar riwayat hidup, dan bagi anda yang kesulitan dalam membuat Cv (Curiculum Vitae) Lamaran pekerjaan , anda dapat melihat  Contoh CV Lamaran Pekerjaan dan tips membuat Cv (Curiculum Vitae) yang baik, silahkan dbaca.

Penulisan CV (Curiculum Vitae) ini sangat penting dalam mendapatkan pekerjaan karena selain surat lamaran kerja anda juga perlu melampirkan daftar riwayat hidup dalam melamar  pekerjaan, yang nantinya surat lamaran kerja dan Contoh Cv (Curiculum Vitae)  yang anda kirimkan ini akan menjadi pertimbangan bagi orang yang membuka lowongan pekerja.

Sebelumnya perlu anda ketahui, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat Cv (Curiculum Vitae)  yang baik, dan berikut adalah point point penting dalam membuat Cv (Curiculum Vitae)  atau Daftar Riwayat Hidup.


Tips Membuat Cv (Curiculum Vitae)  (Daftar Riwayat Hidup)
1. Dalam membuat Cv Usahakan jangan terlalu panjang, panjang Maksimal CV hanya 3 - 4 Halaman.
2. Tulislah Daftar Riwayat Hidup yang mudah dibaca dan dipahami.
3. Gunakan Foto terbaru anda dengan berpakaian formal, usahakan foto anda ini dengan mimik wajah yang rilex misalkan dengan senyum.
4. Jangan menulis pengalaman yang tidak penting misalkan anda melamar pada bidang programmer anda tidak perlu mencantumkan pengalaman menang lomba melukis.
5. anda cukup menuliskan training atau kursus yang sesuai dengan bidang pekerjaan ditempat anda melamar pekerjaan.
6. Ada baiknya anda menulis kemampuan anda lainnya selama klemampuan itu menunjang pekerjaan.
7. yang terakhir berusahalah sejujur jujrunya dalam membuat CV, jangan coba coba memanipulasi Daftar Riwayat Hidup anda.

Nah kini anda sudah tahu apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat Cv (Curiculum Vitae) dan berikut ini akan saya berikan beberapa Cv (Curiculum Vitae)  untuk anda jadikan referensi dalam membuat Cv (Curiculum Vitae)  yang baik.


Contoh Cv (Curiculum Vitae)  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : ..................................................

2. Tempat, Tanggal Lahir : ..................................................

3. Domisili : ..................................................

4. Jenis Kelamin : ..................................................

5. Agama : ..................................................

6. Status : .................................................. (belum menikah/menikah)

7. Tinggi / Berat Badan : ..................................................

8. Telepon : ..................................................

9. e-mail : ..................................................RIWAYAT PENDIDIKAN
Formal
1. (1999) Lulus SDN 10 Jakarta

2. (2002) Lulus SLTPN 1 Jakarta

3. (2005) Lulus SMAN 2 Jakarta

Non Formal
1.  ( 2002) Kursus Komputer di Bina Informatika Nusantara
2.  ( 2005 ) Kursus bahasa jepang
KEMAMPUAN

1. Kemampuan komputer (MS Word, Excel, Power Point)

2. Menguasai bahasa inggris, dan Bahasa Jepang

PENGALAMAN KERJA

1. Bekerja di PT. Sinar Sentosa

· Periode : Juni 2008 - Maret 2010

· Posisi : Staff Stock ADM Gudang

Rincian pekerjaan

· Membuat laporan unit stock gudang

· Mengontrol stock ready gudang

· Membuat surat jalan unit


Demikianlah beberapa Contoh Cv (Curiculum Vitae)  yang dapat anda lihat,  semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semua, khususnya bagi anda yang sedang mencari Contoh Cv (Curiculum Vitae) lamaran Pekerjaan .


Tag : Cv. lamaran, Lamaran Kerja, Daftar Riwayat Hidup, Contoh CV Lamaran Pekerjaan

03/08/2012

03/08/2012

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR 
Contoh surat perjanjian Jual Beli sepeda motor

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
Pada hari ini, ……….tanggal ……. Bulan………… tahun……. , kami
yang bertandatangan di bawah ini :
1. Nama : 
No KTP :
Tempat, tgl Lahir :
Alamat : 
No HP :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (Penjual), dan
2.  Nama : 
No KTP :
Tempat, tgl LahiR :
Alamat : 
No HP :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Pembeli)
 Kedua belah pihak telah sepakat melakukan Perjanjian Jual Beli atas kendaraan sepedamotor roda dua dengan keterangan tersebut di bawah ini :
Merk / Type       :
Jenis / Model     :
Th Pembuatan   : 
Nomor Polisi       : 
Nama Pemilik     : 
No Rangka           : 
No Mesin             : 
No BPKB               :
Isi Perjanjian :
1.Pihak Kedua (Pembeli) mentransfer uang senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan JutaRupiah) 
     melalui transfer antar rekening BCA kepada pihak pertama.
2. Pihak Kedua (Pembeli) memberikan tanda bukti pembayaran pada Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama (Penjual) menyerahkan Motor, BPKP, dan STNK kepada pihak kedua(Pembeli).
Lain-lain :
Surat Perjanjian Jual Beli bermaterai Rp. 6.000,- dan rangkap 2 (dua) yang masing-masingmemiliki kekuatan hukum yang sama.Demikian Surat Perjanjian ini dibuat, setelah dibaca, dipahami dan dimengerti maka para pihak sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini dalam keadaan sehat dan tanpaunsur paksaan dari pihak manapun.
Pihak Pertama                                                   Pihak Kedua
(                          )                                                    (                    ) 

SURAT PERNYATAAN PELUNASAN HUTANG

SURAT PERNYATAAN PELUNASAN HUTANG
Contoh Surat Pernyataan Pelunasan hutang

SURAT PERNYATAAN PELUNASAN HUTANG
Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima (22-7-05).
Yang Bertanda-tangan di bawah ini :
1. Nama : ……………………….
Alamat :………………………..
Pekerjaan : ………………………
Umur :………………………..
2. Nama : ……………………….
Alamt :………………………..
Pekerjaan : ………………………
Umur :………………………..
Bertindak Secara Bersama-sama dan/ atau sendiri-sendiri
Selanjutnya disebut P I H A K I (Kesatu).
Dengan ini Kami (Pihak I) berjanji dan menyatakan, bahwa BENAR telah berhutang/meminjam Uang serta bersedia dan/atau menyanggupi akan melunasi Hutang Kami (Pihak I) sejumlah Rp. 15.000.000,- dengan catatan perbulannya akan dibayar Rp….. …… setiap tanggal 15 setiap bulannya, sebanyak 4 kali pembayaran atau 4 bulan. Dan mulai membayar terhitung tanggal ………………
Kepada :
Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Umur :
Selanjutnya disebut P I H A K II (Kedua)
Perjanjian Hutang Kami (Pihak I) akan Kami (Pihak I) lunasi dari hati nurani dengan Tulus Ikhlas Kepada Pihak II (Kedua) ATAU yang dikuasakan Kepada :
Nama :
Pekerjaan :
Hari : Jumat, 22 Juli 2005
Bilamana pada hari tanggal bulan jatuh tempo tidak Kami (Pihak I) tepati, untuk melunasinya kepada Pihak II, Kami (Pihak I) bersedia menanggung resiko dan dituntut kepada yang berwajib/berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dan Kami (Pihak I) bersedia dengan atas nama keluarga sendiri untuk diambil seluruh barang-barang Kami (Pihak I) dari dalam rumah Kami (Pihak I) sendiri oleh pihak II.
Berupa :
1.     Mobil
2.     Sepeda Motor
3.     TV
4.     Radio, Dll.
Sesuai dengan hutang Kami (Pihak I) tersebut diatas.
Demikianlah Surat Perjanjian / Pernyataan Pelunasan Hutang-Piutang Kami (Pihak I) Buat dengan sebenar-benarnya dan dengan musyawarah mufakat bersama secara sadar dan tidak ada unsur tekanan, Intimidasi dari pihak-pihak lain, kami buat dengan Jasmani dan Rohani yang sehat.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas serta kembalinya secara penuh Hak-hak Pihak II (Kedua) selanjutnya Kami (Pihak I) tidak akan menuntut /melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang bilamana barang-barang/ peralatan/perabotan yang tersebut diatas milik Kami (Pihak I) diambil oleh Pihak II (Kedua) dari dalam Rumah Kami (Pihak I) sendiri.
Yang Membuat Pernyataan,
( )
( )
Saksi-saksi :
PIHAK I (KESATU) PIHAK II (KEDUA
1. 1.
2. 2.

SURAT PERJANJIAN UTANG PIUTANG

SURAT PERJANJIAN UTANG PIUTANG

Surat perjanjian utang piutang ini di gunakan untuk melindungi uang yang akan kita pinjamkan, dan surat perjanjian utang piutang ini digunakan sebagai bukti apabila orang yang meminjam tidak mau bertanggung jawab, maka dapat di tuntut di muka hukum.

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang


PERJANJIAN UTANG PIUTANG
Perjanjian Utang Piutang ini dibuat pada hari ini _____ tanggal _____ tahun _____ oleh dan antara:
Nama                      :
Pekerjaan              :
Alamat                    :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
Nama                      :
Pekerjaan              :
Alamat                    :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
Bahwa PIHAK PERTAMA telah mempunyai utang dari PIHAK KEDUA sejumlah uang sebesar Rp _____ (_____ Rupiah).
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Utang Piutang ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:
Pasal 1
JUMLAH UTANG
PIHAK PERTAMA dengan ini telah berutang dari PIHAK KEDUA uang sejumlah Rp _____ (_____ Rupiah) untuk dapat membeli dalam keadaan kosong bangunan rumah tinggal berikut dengan turutan yang terletak di _____ No. _____ berikut dengan segala hak-hak dan kepentingan-kepentingan di atas bidang tanah tersebut.
Pasal 2
PENYERAHAN
PIHAK KEDUA telah menyerahkan uang sebagai pinjaman sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) tersebut secara tunai dan sekaligus kepada PIHAK PERTAMA pada saat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan sekaligus Perjanjian ini sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
Pasal 3
BUNGA
Atas utang sejumlah Rp _____ (_____ Rupiah ) tersebut, PIHAK PERTAMA tidak dikenakan bunga apa pun juga oleh PIHAK KEDUA.
Pasal 4
CARA PEMBAYARAN
PIHAK PERTAMA wajib membayar kembali utangnya tersebut kepada PIHAK KEDUA dengan cara pembayaran angsuran sebesar Rp _____ (_____ Rupiah ) per bulan selama _____ tahun.
Pasal 5
JANGKA WAKTU
Jangka waktu pinjaman ditetapkan selama _____  (_____) tahun sedemikian rupa, sehingga pada akhir jangka waktu, yaitu pada bulan _____ seluruh pinjaman harus telah dilunasi oleh PIHAK PERTAMA.
Pasal 6
BIAYA PENAGIHAN
1.    Bilamana untuk pembayaran kembali atas segala sesuatu yang berdasarkan Perjanjian ini diperlukan tindakan-tindakan penagihan oleh PIHAK KEDUA, maka segala biaya-biaya penagihan itu baik di hadapan maupun di luar pengadilan semuanya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA.
2.    Apabila PIHAK PERTAMA lalai dalam membayar biaya-biaya penagihan-penagihan yang dibayar pada Ayat (1) pasal ini, maka terhadap seluruh biaya-biaya tersebut juga dikenakan bunga sebesar  _____ % (_____ persen ) per hari sampai seluruh penagihannya tersebut lunas terbayar.
Pasal 6
PENGEMBALIAN SEKALIGUS
1.    Apabila PIHAK PERTAMA karena sebab apa pun juga lalai atau ingkar dari Perjanjian ini, sedangkan masih ada utang yang belum lunas dibayar oleh PIHAK PERTAMA, maka selambat-lambatnya dalam waktu dua bulan terhitung semenjak tanggal jatuh tempo, PIHAK PERTAMA wajib membayar lunas seluruh tunggakan yang belum dilunasi oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
2.    Yang digolongkan sebagai kelalaian atau ingkar janji PIHAK PERTAMA sebagai-mana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, bilamana:
        PIHAK PERTAMA tidak atau lalai memenuhi salah satu kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
a)   Terhadap PIHAK PERTAMA diajukan permohonan kepada instansi yang ber-wenang untuk diletakan di bawah pengakuan atau untuk dinyatakan pailit.
b)   Bilamana harta kekayaan dari PIHAK PERTAMA terutama bangunan rumah tinggal berikut dengan bidang tanahnya disita atau bilamana terhadap PIHAK PERTAMA dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran kepada PIHAK KEDUA.
c)   Bilamana PIHAK PERTAMA meninggal dunia.
Pasal 7
JAMINAN
Untuk menjamin pembayaran kembali yang tertib dan sebagaimana mestinya atas segala sesuatu yang berdasarkan Perjanjian ini masih terutang oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, berikut dengan ongkos-ongkos lainnya serta biaya-biaya penagihan, maka akan dibuat sebuah perjanjian di mana PIHAK PERTAMA akan menyerahkan sebagaimana jaminan kepada PIHAK KEDUA sebagai bangunan milik PIHAK PERTAMA terbuat dari dinding tembok lantai ubin dan atap genteng terletak di Jalan  _____  Didirikan di atas sebidang tanah seluas kurang lebih _____ m(_____ meter persegi), persil No. _____  Tertanggal _____ berikut dengan segala hak dan kepentingan yang sekarang atau di kemudian hari akan diperoleh PIHAK PERTAMA atas sebidang tanah tersebut di atas.
Pasal 8
KUASA
1.    PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengambil dan menguasai rumah dan tanah serta turutannya sebagaimana disebut pada Pasal 7 untuk menjual atau melakukan lelang atau memiliki sendiri atas benda jaminan tersebut dalam rangka melunasi utang PIHAK PERTAMA.
2.    Kuasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di dalam atau berdasarkan Perjanjian ini, merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali, dan juga tidak akan berakhir karena meninggal dunianya PIHAK PERTAMA, atau karena sebab apa pun juga.
Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1.    Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini, dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2.    Jika penyelesaian secara mesyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan tersebut, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia, dan oleh karena itu kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri _____ .
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua ) bermeterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

                                                                                    Temanggung, ..............2012
PIHAK PERTAMA                                                             PIHAK KEDUA
___________                                                                            ___________                                  


Entri Populer

Kartun

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com