Ads 468 x 60

Showing posts with label Pendidikan. Show all posts
Showing posts with label Pendidikan. Show all posts

09/02/2014

09/02/2014

Wewatake Wayang Ing Wayang Purwa

Wewatake Wayang Ing Wayang PurwaLihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Wewatake Wayang Ing Wayang Purwa

1.   Watake Wayang Miturut Bentukke

Dhingkluk
=
Sabar, Sareh, Wicaksana, Waspada
Lancap
=
Kendel, Brangasan, Siyaga lan Waspada
Mrongos, Mendelik
=
Galak, Brangasan, Gampang Nesu, Ugal-ugalan

2.  Watake Wayang Miturut Jenise

Satriya
=
Alus, Luhur, Sabar, Luruh, Dhemen Tetulung, Siyaga, Wicaksana
Buta
=
Kasar, Gemedhe, Brangasan, Ugal-ugalan, Gampang nesu
Kethek
=
Pencilakan, Usil, Seneng Ngrusui

3.  Watake Wayang Miturut Sunggingane 

Putih, Kuning, Ireng
=
Tandhane Becik, Suci
Abang
=
Tandhane Kendhel, Brangasan
Biru
=
Tandhan JirehLihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Dasanama Jeneng Ing Pewayangan Wayang Purwa

Dasanama Jeneng Ing Pewayangan Wayang PurwaLihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Dasanama Jeneng Ing Pewayangan Wayang Purwa

1
Raden Janaka
=
Arjuna, Premadi, Margana, Pamadyaning Panning Pandhawa, Dananjaya, Mintaraga, Ciptahening, Prabu Kariti, Kendhi Tatnala, Palguna, Kombang Ali-ali, Jlamprong, Pandu Putra, Endra Tanaya, Wijanarka
2
Raden Werkudara
=
Bayu Suta, Bayu Putra, Arya Panenggak, Bratasena, Bima, Jagal Bilawa, Wijasena
3
Puntadewa
=
Yudhistira, Dwijakangka, Gunatali, Ajata Satru, Krama
4
Kresna
Wisnu
=
Nayanara, Padmanaba, Wresinira, Ari Murti, Murti, Basu Dewa Putra, Narasinga
5
Anoman
=
Anjani Putra, Kapiwara, Rewandapingul, Wanara Seta, Senggana, Rama Handayapati
6
Duryudana
=
Kurupati, Suyudana, Destradmaja, Gendari Suta, Jakapitana, Tri Panagsah, Pambangun Kuru, Kurendra Pati
7
Semar
Sukma
=
Ismaya, Badranaya, Nayantaka, Sukma Sejati, Ekalaya
8
Bathara Guru
=
Sang Hyang Jagad Girinata, Pukulun Pramestri. Ciwa Mah Dewa
9
Gathotkaca
=
Purbaya, Kaca Negara, Tetuka, Kerincing Wesi, Bima Suta, Harimbyat Maja
10
Abimanyu
=
Pngaribawa, Bambang Pengalasan, Angka Wijaya, Parta Tanaya, Palguna Putra, Tanjung Anom
11
Dasamuka
=
Rahwana Raja, Gudhokumara

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Dewa Lan Kahyangane Ing Wayang Purwa

Dewa Lan Kahyangane Ing Wayang PurwaLihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Dewa Lan Kahyangane Ing Wayang Purwa

1
Bathara
Endra
Ing Kahyangan
Endra Loka
2
Bathara
Brama
Ing Kahyangan
Arga Dahana
3
Bathara
Kamajaya
Ing Kahyangan
Cakra Kembang
4
Bathara
Wisnu
Ing Kahyangan
Ariloka
5
Bathara
Yama
Ing Kahyangan
Yomani Loka
6
Bathari
Durga
Ing Kahyangan
Sentra Ganda Mayit
7
Sang Hyang
Antaboga
Ing Kahyangan
Sapta Pratala
8
Sang Hyang
Bathara Guru
Ing Kahyangan
Jungging Saloka
9
Sang Hyang
Nagaraja
Ing Kahyangan
Sumur Jalatundha
10
Sang Hyang
Wenang
Ing Kahyangan
Ngandar-andir Bawana

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

08/02/2014

08/02/2014

Pusaka lan Aji-aji Ing Wayang Purwa

Pusaka lan Aji-aji Ing Wayang PurwaLihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Pusaka lan Aji-aji Ing Wayang Purwa

1
Aji
Candrabirawa
Kagungane
Prabu
Salya
2
Aji
Grayang
Kagungane
Prabu
Destharastha
3
Aji
Narantaka
Kagungane
Raden
Gathotkaca
4
Aji
Pancasona
Kagungane
Prabu
Danaraja
Prabu
Dasamuka
Resi
Subali
5
Aji
Sepiangin
Kagungane
Raden
Janaka
6
Buku
Jitabsara
Kagungane
Prabu
Kresna
7
Caping
Basunanda
Kagungane
Raden
Gathotkaca
8
Cincin
Setyaningampal
Kagungane
Raden
Janaka
9
Cundha
Manila
Kagungane
Raden
Janaka
10
Gada
Inten
Kagungane
Prabu
Duryadana
11
Gada
Lukita Sari
Kagungane
Raden
Werkudara
12
Gada
Wesi Kuning
Kagungane
Raden
Setyaki
Prabu
Minakjingga
13
Jimat
Kalima Sada
Kagungane
Prabu
Puntadewa
14
Kembang
Wijaya Kusuma
Kagungane
Prabu
Kresna
15
Kepel
Brajadenta
Kagungane
Raden
Gathotkaca
16
Keris
Kala Dete
Kagungane
Prabu
Karna
17
Keris
Pulanggeni
Kagungane
Raden
Janaka
18
Kutang
Antakesuma
Kagungane
Raden
Gathotkaca
19
Kuku
Pancanaka
Kagungane
Raden
Werkudara
20
Kyai
Pethel
Kagungane
Lurah
Petruk
21
Nenggala
lan Alugara
Kagungane
Prabu
Baladewa
22
Panah
Arda Dhedhali
Kagungane
Raden
Janaka
23
Panah
Candrasa
Kagungane
Prabu
Dasamuka
24
Panah
Guwa Wijaya
Kagungane
Prabu
Rama
25
Panah
Jungkat Penatas
Kagungane
Resi
Bisma
26
Panah
Nagapasa
Kagungane
Raden
Indrajid
27
Panah
Pasopati
Kagungane
Raden
Janaka
28
Panah
Suratama
Kagungane
Raden
Janaka
29
Rata
Jaladara
Kagungane
Prabu
Kresna
30
Gada
Rujak Polo
Kagungane
Raden
Werkudara
31
Senjata
Cakra
Kagungane
Prabu
Kresna
32
Senjata
Kuntawijadanu
Kagungane
Prabu
Karna
33
Senjata
Wijaya Capa
Kagungane
Prabu
Karna
34
Trumpah
Madukacerma
Kagungane
Raden
Gathotkaca
35
Upah
Wisa
Kagungane
Raden
Antareja

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Entri Populer

Kartun

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com