Ads 468 x 60

04/02/2014

Browse » Home » , » Ayahane Tembung Ing Basa Jawa

Ayahane Tembung Ing Basa Jawa


Ayahane Tembung Ing Basa JawaLihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Ayahane Tembung
Ayahane tembung utawa lungguhing tembung ing basa Indonesia diarani “jabatan kalimat”. Ngudhal ukara manut ayahane tembung ateges nggoleki parangane ukara sing diarani jejer, wasesa, lesan lan katrangan ( Ind: subyek, predikat, obyek dan keterangan).

Tuladha :

Dodi tuku sepatu esok mau.
Dodi        = jejer
Tuku        = wasesa
Sepatu     = lesan
Esok mau = katrangan

Warna-warnane katrangan yaiku :
  1. Katrangan wayah         : esok, sore, saiki, bengi, lsp.
  2. Katrangan cacah          : lima, sethithik, akeh, arang, lsp.
  3. Katrangan papan / panggonan : ing dhuwur kursi, ing lapangan, lsp.
  4. Katrangan ukur            : abot, gedhe, cedhak, dawa, lsp.
  5. Katrangan sebab          : jalaran lunga, amarga lara, amarga isih cilik, lsp.
  6. Katrangan maksud / ancas : supaya resik, supaya padhang, kareben waras, lsp.
  7. Katrangan kahanan       : reged, kasar, lurus, resik, lsp.


Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
Advertiser

Comments : 0 comment for Ayahane Tembung Ing Basa Jawa

Post a Comment

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com