Ads 468 x 60

08/02/2014

Browse » Home » , » Pusaka lan Aji-aji Ing Wayang Purwa

Pusaka lan Aji-aji Ing Wayang Purwa


Pusaka lan Aji-aji Ing Wayang PurwaLihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Pusaka lan Aji-aji Ing Wayang Purwa

1
Aji
Candrabirawa
Kagungane
Prabu
Salya
2
Aji
Grayang
Kagungane
Prabu
Destharastha
3
Aji
Narantaka
Kagungane
Raden
Gathotkaca
4
Aji
Pancasona
Kagungane
Prabu
Danaraja
Prabu
Dasamuka
Resi
Subali
5
Aji
Sepiangin
Kagungane
Raden
Janaka
6
Buku
Jitabsara
Kagungane
Prabu
Kresna
7
Caping
Basunanda
Kagungane
Raden
Gathotkaca
8
Cincin
Setyaningampal
Kagungane
Raden
Janaka
9
Cundha
Manila
Kagungane
Raden
Janaka
10
Gada
Inten
Kagungane
Prabu
Duryadana
11
Gada
Lukita Sari
Kagungane
Raden
Werkudara
12
Gada
Wesi Kuning
Kagungane
Raden
Setyaki
Prabu
Minakjingga
13
Jimat
Kalima Sada
Kagungane
Prabu
Puntadewa
14
Kembang
Wijaya Kusuma
Kagungane
Prabu
Kresna
15
Kepel
Brajadenta
Kagungane
Raden
Gathotkaca
16
Keris
Kala Dete
Kagungane
Prabu
Karna
17
Keris
Pulanggeni
Kagungane
Raden
Janaka
18
Kutang
Antakesuma
Kagungane
Raden
Gathotkaca
19
Kuku
Pancanaka
Kagungane
Raden
Werkudara
20
Kyai
Pethel
Kagungane
Lurah
Petruk
21
Nenggala
lan Alugara
Kagungane
Prabu
Baladewa
22
Panah
Arda Dhedhali
Kagungane
Raden
Janaka
23
Panah
Candrasa
Kagungane
Prabu
Dasamuka
24
Panah
Guwa Wijaya
Kagungane
Prabu
Rama
25
Panah
Jungkat Penatas
Kagungane
Resi
Bisma
26
Panah
Nagapasa
Kagungane
Raden
Indrajid
27
Panah
Pasopati
Kagungane
Raden
Janaka
28
Panah
Suratama
Kagungane
Raden
Janaka
29
Rata
Jaladara
Kagungane
Prabu
Kresna
30
Gada
Rujak Polo
Kagungane
Raden
Werkudara
31
Senjata
Cakra
Kagungane
Prabu
Kresna
32
Senjata
Kuntawijadanu
Kagungane
Prabu
Karna
33
Senjata
Wijaya Capa
Kagungane
Prabu
Karna
34
Trumpah
Madukacerma
Kagungane
Raden
Gathotkaca
35
Upah
Wisa
Kagungane
Raden
Antareja

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
Advertiser

Comments : 0 comment for Pusaka lan Aji-aji Ing Wayang Purwa

Post a Comment

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com