Ads 468 x 60

03/02/2014

Browse » Home » , » Tembung andhahan (kata jadian) Ing Basa Jawa

Tembung andhahan (kata jadian) Ing Basa Jawa


Tembung andhahan (kata jadian) Ing Basa Jawa
Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Tembung andhahan (kata jadian) :
Tembung andhahan yaiku tembung sing owah saka asale.
Tuladha :
Latare, Piwulang, tetuku, omahe, tulisane, balekna

Tembung andhan:
 1.  Ater-ater (=awalan)

a)   ater-ater hanuswara : n, ny, ng, m
n +  tulis =nulis
ny + sapu= nyapu
ng + gawe= nggawe
m + paku= maku
tembunge dadi tembung tanduk

b)  ater-ater tripurasa: dak, ko, di
dak + tuku= daktuku
ko + tuku = kotuku
di + tuku = dituku
tembunge dadi tembung tanggap

c)  ater-ater liyane sing awujud :
a + lungguh = alungguh
ka + waca= kawaka
sa + dina = sadina
pa + piker = pamikir
pi + wulang = piwulang
pra + tandha =pratandha
pari + kena = parikena
tar+buka = tarbuka
kuma+ wani = kumawani
kami+ sepuh = kamisepuh
kapi +temen = kapitemen

2.  Panambangan (akhiran)

a)   Panambang : an
Kobong  + an      = kobongan
Gawa + an           = gawan (dudu gawaan)
Tuku +  an           = tukon (dudu tukuan)
Lali + an               = lalen (dudu lalian)
Sore + an             = soren (dudu sorean)
Paro + an              = paron (dudu paroan)

b)   Panambang: i
Jawil + i                 = jawili
Kandha +  i           = kandhani (dudu kandhai)
Nesu +  i               = nesoni (dudu nesoii)
Bali +  i                 = baleni (dudu balii)
Ombe +  i             = ombeni (dudu ombei)
Bodho +  i            = bodhoni (dudu bodhoi)            

c)    Panambang : ake
Tulis       + ake      = tulisake
Tata  +  ake            = tatakake (dudu tataake)
Turu + ake            = turokke (dudu turuake)
Bali + ake              = balikake (dudu baliake)
Suwe + ake         = suwekake (suweake)
Jodho + ake          = jodhokake (jodhoake)

d)    Panambang: a, na, ana, en
Dudut + a            = duduta
Dudut + na          = dudutna
Dudut + ana       = dudutana
Dudut + en         = duduten
Bantu + a               = bantua
Bantu + na            = bantokna
Bantu + ana          = bantonana
Bantu + en            = bantunen

e)   Panambang : ku, mu, e
Omah +  ku        = omahku
Omah + mu        = omahmu
Omah + e            = omahe
Mata + e             = matane (dudu matae)
Sapi + e               = sapine (dudu sapie)
Kebo + e             = kebone (dudu keboe)
Buku + e             = bukune (dudu bukue)

f)  Panambang :ne , ing
Bapak + ne            = bapakne = bapake
Dijaluk +  ne         = dijalukne = dijalukake
Swara + ing           = swaraning = swarane
Aran + ing              =araning = arane

3.     Seselan (sisipan)

a)    Seselan : um
Cathel + um        = c + um + anthel      = cumanthel
Gedhe + um       = g + um + edhe         = gumedhe

b)  Seselan: in
Carita + in            = c + in + arita                    =cinarita
Siram+ in             = s + in +iram                     = siniram
Nanging yen:
Amuk + in            = ing +amuk                      = ingamuk
Inum+in               = ing +  inum                       = inginum
Obong+in            = ing + obong                      = ingobong
Udheg+ in           = ing + udheg                      = ingudheg
Embang+in         = ing + emban                      = ingemban

c)   Seselan: i, r
Siwer+ l               = s +  l + iwer                  = sliwer
Kencar+l              = k + l + encar                = klencar
Kelip+r                = k + r + elip                   = krelip
Canthel     + r       = c +r  + anthel               = cranthelLihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
Advertiser

Comments : 0 comment for Tembung andhahan (kata jadian) Ing Basa Jawa

Post a Comment

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com