Ads 468 x 60

14/01/2014

Browse » Home » , » Rupane / Ulese Kewan ing Basa Jawa

Rupane / Ulese Kewan ing Basa Jawa


Rupane / Ulese Kewan ing Basa Jawa

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Rupane Asu / Anjing Belang, Ireng,  Putih, Kuning, Kembang telon
Rupane Dara / Merpati Megan, Klawu, Ireng, Gambir, Tlampik, celap 
Rupane Jangkrik / Jangkrik Jlitheng, Jragem, Jrabang
Rupane Jaran / Kuda Kembang Duren, Tutul, Pancal Panggulng, rajeg, Dhawuk
Rupane Kucing / Kucing Kembang Telon, Candra Mawa, Kembang Asem
Rupane Kebo / Kerbau Lamus, Bule
Rupane Macan / Harimau Tutul, Loreng
Rupane Pitik Jago / Ayam Jago Wiring Galih, Wido, Klawu
Rupane Pitik Babon / Ayam Betina Tulak, Blorok, Lurik Sekul, Godhang, Sang-gabuwana
Rupane Sapi / Sapi Plonthang
Rupane Wedhus / Kambing Ireng Mulus,Kendhit

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
Advertiser

Comments : 1 comment for Rupane / Ulese Kewan ing Basa Jawa

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com