Ads 468 x 60

12/01/2014

Browse » Home » , » Jenenge Pala Ing Basa Jawa

Jenenge Pala Ing Basa Jawa


Jenenge Pala Ing Basa Jawa

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
Pala Gumantung
Woh-wohan sing gumandhul ana wit lan umure nganti puluhan taun. Pelem, nangka, duren,dhondong lan sapanunggalane.

Pala Kependhem
Woh-wohan kang wohe kependhem ing bumi: uwi, gadhung, tales.

Pala kirna / pala kitri
Woh-wohan kang gumatung ing wit umure cendhak/ora suwe, ing pekarangan. Gedhang,lombok, tomat, terong.

Palawija
Tanduran ana sawah liyane pari, nandure ora dielebi banyu, kang diceblokake/diwur-wurakebisa uga ing tegalan. Jagung, kedhele, kacang brol, kacang ijo, wijen, telo.

Pala kesimpar
Woh-wohan kang wite mrambat ana lemah lan lumrahe wohe gumlethak ing lemah.Semangka, timun, waluh, krai, melon.

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
Advertiser

Comments : 0 comment for Jenenge Pala Ing Basa Jawa

Post a Comment

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com