Ads 468 x 60

28/01/2014

Browse » Home » , » Rurabasa Ing Basa Jawa

Rurabasa Ing Basa Jawa


Rurabasa Ing Basa Jawa


Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Rurabas yaiku tembung sing ajeg lan sering digunaake senajan salah kaprah

1
Adang Esuk
Adang sega wayah esuk
2
Adang sego
Adang beras supaya dadi sega
3
Bakul jangan
Wong dodol keperluane masak
4
Jaga gardhu
Jaga keamanan manggon ing gardhu
5
Kelan lodheh
Nggodhog jejagan supaya dadi lodheh
6
Mangan awan
Mangan sega wayah awan
7
Mbathik iket
Mbathik mori supaya dadi iket
8
Mbunteli tempe
Mbunteli kedhele godhog dimomori ragi supaya dadi tempe
9
Menek klapa
Menek wit klapa
10
Mikul soto
Mikul Kwali isine soto
11
Ndheplok gethuk
Ndheplok tela godhog supaya dadi gethuk
12
Ndondomi klambi
Ndondomi kain supaya dadi klambi
13
Ndhudhuk sumur
Ndhudhuk lemah digawe sumur
14
Mikul sate
Mikul wadhah isi sate
15
Negor gedhang
Negor wit gedhang
16
Nenun sarung
Nenun benang supaya dadi sarung
17
 Netel jadah
Netel ketan sing wis didang supaya dadi jadah
18
Ngekum landha
Ngekum arenge merang supaya dadi landha
19
Ngenam klasa
Ngenam pandham suapaya dadi klasa
20
Ngenam kepang
Ngenam rambut supaya dadi kepang (klabang rambut)
21
Nggodhog wedang
Nggodhog banyu supaya dadi wedang
22
Nglinting rokok
Nglinting mbako karo klobot supaya dadi rokok
23
Nguleg sambel
Nguleg Lombok, uyah, lan trasi digawe sambel
24
Nulis layang
Nulisi dlluwang supaya dadi laying
25
Nunggu manuk

Nunggu sawah supaya parine ora dithotholi manuk
26
Tangi turu
Melek bar turuLihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
Advertiser

Comments : 0 comment for Rurabasa Ing Basa Jawa

Post a Comment

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com