Ads 468 x 60

05/02/2014

Browse » Home » , » Silah-silahing Ukara Ing Basa Jawa

Silah-silahing Ukara Ing Basa Jawa


Silah-silahing Ukara Ing Basa JawaLihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Silah-silahing Ukara Ing Basa Jawa

Silah-silahing ukara sing perlu di weruhi ana 6 warna, yaiku :

1.   Ukara Kandha ( Kalimat Langsung )
Yaiku ukara sing ngandhaake omongan liyan kanthi persis.
Contone :
 • Bapak ngendika, “Sesuk aku menyang Jogja”.
 • “Kowe kudu sing sregep ngaji” dhawuhe ibu.


2.  Ukara  Crita ( Kalimat Tak Langsung )
Yaiku ukara sing nyritakke omongan liyan mung sarine / Ringase bae.
Contone :
 • Tini takon, kena apa aku wingi ora mlebu sekolah.
 • Ngendikane guru, yen sregep sinau mesthi pinter.


3.  Ukara Tindak / Tanduk ( Kalimat Aktif )
Yaiku ukara sing jejere nindakake pagawean.
Contone :
 • Ibu mundhut jajan kanggo tukang.
 • Rudi ngunduh jambu.


4.  Ukara Tanggap ( Kalimat Pasif )
Yaiku ukara sing jejere dikenani pagawean.
Contone :
 • Sarunge di krikiti tikus.
 • Jajane dirubung semut.


5.  Ukara Pakon ( Kalimat Perintah )
Contone :
 • Jupukna tasku ing dhuwur kursi kuwi.
 • Balekna buku iki menyang omahe budi.


6.  Ukara Panjaluk ( Kalimat Permohonan )
Contone :
 • Coba kowe mreneya dak kandhani.
 • Tulung aku penekna blimbing kuwi.


Katrangan :
Ukara kandha bisa didadekake ukara crita, lan ukara crita uga bisa didadekake ukara kandha.
Miturut medharake gagasan, ukara bisa di perang dadi 2 warna :

1.   Ukara lamba ( Kalimat Tunggal )
Yaiku ukara sing medharake gagasab mung siji.
Tuladha :
 • Adhik tuku buku.
 • Tono nunggang kebo


2.   Ukara Camboran ( Kalimat Majemuk )
Yaiku ukara sing medharake gagasan luwih saka siji. Ukara camboran iku rangkepane ukara lamba.
Tuladha :
 • Didi cethil nanging mbak yuni loma.
 • Danu munggah kelas amarga sregep anggone sinau.Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
Advertiser

Comments : 0 comment for Silah-silahing Ukara Ing Basa Jawa

Post a Comment

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com