Ads 468 x 60

12/11/2013

Browse » Home » , » Nama Pekerjaan dalam Bahasa Jawa, Indonesia dan Inggris

Nama Pekerjaan dalam Bahasa Jawa, Indonesia dan Inggris


Nama Pekerjaan dalam Bahasa Jawa, Indonesia dan Inggris

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Ada Beberepa Istilah Nama Pekerjaan dalam Bahasa Jawa yang kita jumpai dalam Kehidupan sehari-hari. Ada kalanya kita Mengerti istilah pekerjaan yang dipakai dalam bahasa jawa. Sebagai Contoh Gamel, Gerji, Germa, Jagal dll.


Berikut adalah Beberapa Nama Pekerjaan dalam Bahasa Jawa, Indonesia dan Inggris:

Istilah
Jenenge pagawean

(INDONESIAN)
(ENGLISH)
algojo
Tukang ngukum pati
Orang yang menghukum mati
Executioner
babu
Wong wadon sing gaweane momong sak panunggalane.
Perempuan yang bekerjanya  memomong bayi dan lainnya
Baby sister
bajag
wong sing gawene begal ing segara
Orang yang pekerjaan di laut
Blow
bakul
Wong sing gaweane dodol barang (cilik-cilikan)
Orang yang bekerja jual barang (kecil-kecilan)
Grocer
batur
Wong sing gaweane ngrewangi pagawean.
Orang yang bekerja membantu pekerjaan
Herlper
begal
Durjana (maling) ing dalan sepi
Pencuri (maling) di jalan sepi
Thief
bendung
Wong sing gawene mbendung
Orang yang  bekerja membendung
People work at dam
blandong
Tukang ngegor kayu (ing alas lan sakpanunggale)
Tukang menebang kayu (di hutan dan lainnya)
Lumberjack
blantik
Bakul kewan (rajakaya, manuk, lan sakpanunggale)
Penjual hewan (hewan ternak besar berkaki empat, burung, dan lainnya)
Broker
buruh
Wong sing nyambut gawe ngalap opah.
Orang yang bekerja utang-membayar utang gaji
Worker
cantrik
Abdine pandhita ngiras dadi muride
Pembantu pendete ikut jadi muridnya
Disciple
dhalang
Wong sing gaweane nglakokake lan nyritakake wayang.
Orang yang pekerjaan mengendarai dan menceritakan wayang
Narrator and puppeteer of traditional shadow plays
dokter
Wong sing gaweane ngobati wong lara.
Orang yang pekerjaan mengobati orang sakit
Doctor
emban
Wong sing gaweane momong bocah.
Orang yang pekerjaan momong balita
Breastband
empu
Wong kang pinunjul/ boten wani di lawan (pujangga, ahli, lan sakpanunggale); pandhe
Orang yang tidak berani dilawan (pujangga, ahli, dan lainnya); pande
Master craftsman
gamel
Tukang ngopeni jaran
Tukang memelihara kuda
People keep horse
gandhek
Utusan ratu (gaweane nglantarake dhawuh)
Utusan ratu (bekerja meneruskan nasehat)
Ambassador (work for continue advice)
gemblak
Tukang gawe barang kuningan
Tukang membuat barang kuningan
People create brass
gerji
Tukang ndondomi klambi
Tukang menjahit baju
tailor
germa
Tukang mberburu kewan (ing alas)
Tukang memburu hewan (di hutan)
beater
guru
Wong sing gaweane mulang muruk ing pamulangan
Orang yang pekerjaannya mengajar ilmu di pendidikan
Teacher
jagal
Tukang nyembeleh rajakaya
Tukang menyembelih hewan ternak besar.
Small-scale trader
jlagra
Tukang natah watu
Tukang memecahkan batu
Craftsman analyze stone
juragan
Sudagar gedhe; lurahe pakaryan
Saudagar besar; lurah pekerjaan
Large-scale merchant; village chief
Juru basa
Wong sing pinter negesi basa ngamanca/ jobo negoro
Orang yang pinter mengartikan bahasa luar negeri
People can explain foreign language
Juru dang
Tukang adang
Tukang memasak
Craftsman for cooking
Juru kunci
Wong sing gaweane ngrumat pasarean (papan kramat)
Orang yang pekerjaan memelihara makam (tempat kramat)
People work keep grave (scared place)
Juru tambang
Tukang nglakokake prau gethek ing kali
Tukang mengendarai prahu bambu di sungai
Craftsman drive bamboo of ship on river
Juru silem
Wong sing gaweane nyilem ing segoro.
Orang yang pekerjaan nyelam di laut
People work dive at sea
Juru sungging
Wong sing pinter nyungging (nggambar)
Orang yang pinter nglukis (gambar)
Painter
Juru terbang
Wong sing gaweane nglakokake motor mabur
Orang yang pekerjaan mengendarai pesawat
Pilot
Juru tulis
Wong sing gaweane nulis ing kantor
Orang yang pekerjaan menulis di kantor
Writer
kemasan
Tukang gawe dandannan mas inten
Tukang pekerjaan mengukir emas dan intan
Craftsman work measure gold and diamond
koki
Tukang olah-olah
Tukang memasak
Chef
kondektur
Tukang nariki lan mriksa karcis ing bis (sepur)
Tukang menarik dan memeriksa karcis di bis (kereta)
Conductor on public transportation (railway)
kundhi
Tukang gawe grabah
Tukang membuat gerabah
Craftsman create earthenware vessels
kusir
Tukang nglakokake dhokar (kreta)
Tukang mengendarai dokar (kereta kuda)
Craftsman drive horse-drawn buggy (horse carriage)
kyai
Wong sing pinter bab agama Islam; sebutane pusaka
Orang yang pandai bab agama Islam; panggilan pusaka
Teacher of Islam
Madhaharan
Juru olah-olah
Juru memasak
Chef
malang
Pulisi desa
Polisi desa
Police of Village
mandhor
Wong sing dadi pangarepe kuli
Orang yang jadi koordinator kuli
Foreman
masinis
Tukang nglakokake sepur
Tukang mengendarai kereta
Engineer of a ship or locomotive
merbot
Punggawa mesjid
Penjaga masjid
Keep for mosque
molang
Bakul rajakaya
Penjual hewan ternak besar
Grocer for big pet
montir
Tukang ndandani mesin
Tukang memperbaiki mesin
Craftsman repair mesin
mranggi
Tukang gawe wrangka/ wadhah keris utowo pusoko
Tukang buat rangka/ tempat keris atau pusaka
Craftsman create framework/ place keris or heirloom
Niyaga, wiyaga
Tukang nabuh gamelan
Tukang menabuh gamelan
Craftsman srike gamelan
pacalang
Prajurit kang gaweane nglutakae utowo nametake lakune musuh
Prajurit yang pekerjaan memata-matai atau melihat perlaku musuh
Only, nothing other than
pakathik
Tukang nuntun jaran
Tukang menuntun kuda
Craftsman guide horse
Palara-lara
Para nyai cilik (enom)
Para nyai kecil (muda)
respectful term of adrees to young woman
palayang
Tukang ngeterake layang
Tukang mengatarkan surat
Postman
pandhe
Tukang gawe barang wesi
Tukang buat barang besi
Craftsman create iron things
panegar
Tukang ngajari jaran
Tukang membelajari kuda
Craftsman teach horse
panjak
Tukang ngladeni pande; niyaga
Tukang pandai besi; niaga
Goldsmith
pangobeng
Wong kang buruh ngobeng (mbathik)
Orang yang buruh mbathik
People create batik
para
bakul mas inten
Penjual emas intan
Seller for gold diamond
parekan
Para nyai kang katengen utowo dimanja (ing kraton)
Para nyai yang  dimanja (di kraton)
Respectful term of address to older (in Java of Palace)
pasindhen
Wong kang nyindheni (mbarengi nembang) gamelan
Orang yang menyinden (bareng dengan lagu) gamelan
Woman singer with gamelan orchestra
pawongan
Batur wadon
Pembantu perempuan
Female domestic servant
prajurit
Wong sing pagaweane bela Negara
Orang yang pekerjaan bela Negara
Soldier
pramugari
Wong sing gaweane ngladeni ing montor mabur, sepur, bis lan sakpanunggale.
Orang yang pekerjaan membantu di pesawat, kereta, bus dan lainnya
Female attendant o long distance transport
pramuwisma
Wong sing gaweane ngrewangi pagawean bale omah
Orang yang pekerjaan membantu pekerjaan rumah tangga
(euphemism) maid servant
sarawedi
Tukang adol utowo nggosok inten berleyan.
Tukang jual atau menggosok intan berlian
Seller or rub diamond polished diamond
sayang
Tukang gawe barang tembaga
Tukang membuat barang tembaga
Craftsman create copper things
sekater
Tukang naksir (nawarake) ing pagadhean
Tukan menawarkan di penggadaian
Craftsman weaken in mortgagee
sinoman
Wong (nom-noman) sing gaweane laden
Orang (muda-mudaan) yang pekerjaan membantu
People (young) work helper
srati
Tukang ngrumat (ngupakara) gajah
Tukang memelihara gajah
Craftsman keep elephant
sudagar
Wong dagang (gedhe)
Orang dagang (besar)
Large scale merchant
supir
Tukang nglakokake montor
Tukang mengendarai motor
Chauffeur
undhagi
Tukang gawe bekakas kayu.
Tukang membuat bekakas kayu
Craftsman create tools of wood

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
Advertiser

Comments : 0 comment for Nama Pekerjaan dalam Bahasa Jawa, Indonesia dan Inggris

Post a Comment

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com