Ads 468 x 60

20/01/2014

Browse » Home » , » Arane Wong Ing Basa Jawa

Arane Wong Ing Basa Jawa


Arane Wong Ing Basa Jawa

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini


1
Jaka
Bocah lanang kang wis diwasa (durung rabi)
Bocah laki-laki yang sudah dewasa (belum menikah)
2
Prawan
Bocah wadon kang wis diwasa (durung omah-omah)
Bocah perempuan yang sudah dewasa (belum berumah-rumah)
3
Jaka jebug
Jaka sing wis tuwo
Laki-laki yang belum menikah yang sudah tua
4
Prawan gendhor
Prawan sing wis kliwat ing mangsa (kasep)
Perawan yang sudah terlambat di waktunya (terlambat)
5
Prawan sunthi
Prawan cilik (prawan kencur)
Perawan kecil (perawan kencur)
6
Randha
Wong wadon sing wis ora duwe bojo
Orang perempuan yang sudah tidak punya suami
7
Randha tanggung
Randha sing isih enom
Janda yang masih muda
8
Wulanjar
Randha sing isih enom durung duwe anak
Janda yang masih muda belum punya anak
9
Randha kisi
Randha sing duwe anak lanang
Janda yang punya anak laki-laki
10
Randha kasihan
Randha mlarat sing akeh anake
Janda miskin yang banyak anaknya
11
Randha keringan
Randha sing sugih
Janda yang kaya
12
Randha menter
Randha kang panganggone sarwa apik
Janda yang tempatnya serba baik
13
Dhudha
Wong lanang sing wis ora duwe bojo
Laki-laki  yang sudah tidak punya istri
14
Dhudha kembang
Dhudha sing isih enom durung duwe anak
Duda yang masih muda belum punya anak
15
Dhudha kawuk
Dhudha wis tuwa
Duda yang sudah tua
16
Dhudha bangsong
Dhudha mlarat sing sugih anak
Duda miskin yang kaya anak
17
Dhudha kalung
Dhudha sing duwe anak wadon sing bisa ngopeni.
Duda yang punya anak perempuan
18
Kaki nini
Wong lanang wadon sing wis tuwa banget
Orang laki-laki perempuan yang sudah tua sekali
19
Nyai, nyi
Wong wadon kang diajeni
Perempuan yang dihormati

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini


Advertiser

Comments : 0 comment for Arane Wong Ing Basa Jawa

Post a Comment

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com