Ads 468 x 60

28/01/2014

Browse » Home » , » Cangkriman Ing Basa Jawa

Cangkriman Ing Basa Jawa


Cangkriman Ing Basa Jawa


Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Cangkriman iku unen-unen utawa tetembung sing kudu dibatang utawa di bedhek maksude. Cangkriman uga di arani badhekan.

a). Cangkriman wancah (cekakan), tuladha (contoh) 

 1. Pak beletos : Tapak kebo lelene satus
 2. Pak bomba, pak lawa, pak piyut = tapak kebo amba, tapa ula dawa, tapak sapi ciyut
 3. Pindhang kileng : sapi nang kandhang, kaki mentheleng
 4. Bot ginawa entheng, theng ginawa abot : klobot ginawa entheng, gentheng digawa abot
 5. Wiwa wite, lesbodhonge, karwa pake : uwi dawa uwite, tales amba godhonge, cikar dawa tipake
 6. Kabaketan : Nangka tiba neng suketan
 7. Yumaerong : yuyu omahe ngerong
 8. Suru bregitu : asu turu di bregi watu
 9. Karla ndheren : mbakar tela sumendhe keren
 10. Nasgithel : Panas, legi, kenthel


b). Cangkriman pepindhan (emper-emperan), tuladha (contoh) :


 1. Pitik walik saba kebon ( nanas )
 2. Urang sapikul matane pira ? ( ana 6 = Urang, sapi, kul )
 3. Sega sakepel dirubung tinggi, apa ? ( salak )
 4. Ora mudhun-mudhun yen ora nggawa mrica sakanthong ( kates )
 5. Emboke di elus elus anak di idak-idak ( andha )
 6. Gajah nguntal sangkrah ( pawon )
 7. Ing dhuwur wayangan, ing ngisor jedhoran (ngundhuh krambil )
 8. Kebo bule cancang merang ( buntil )
 9. Disuguh opak angin ( ora disuguhi apa-apa )
 10. Anake gelungan ibune ngrembyang ( pakis )
 11. Wes gedhe kok ngguyu tawa ( nangis )
 12. Pitik walik saba meja : sulak, kemoceng
 13. Bocah cilik tlusap-tlusup nang kebon ( dom / jarum).
 14. Wit adhikih woh adhakah   ( waloh )
 15. Wit adhakah woh adhikih  ( ringin )
 16. Emboke wuda, anake tapihan ( pring )
 17. Dikethok malah dhuwur ( celana )


c). Awujud plesedan utawa blenderan, tuladha (contoh) :


 1. Wong wudunen kuwi sugih pari : pringisan
 2. Ora usah mutung. Mutung apa? Mutung kesarung (lutung kasarung)
 3. Wong adol tempe ditaleni = sing ditaleni tempe, dudu wong sing dodol.
 4. Wong mati ditunggoni wong mesam-mesem = sing mesam mesem wong sing nunggu, dudusing mati.
 5. Lampu apa yen dipecah metu uwonge (lampu toko sing lagi ditutup)


d). Awujud sinawung ing tembang, tuladha (contoh) :


 1. Bapak pocung cakemu marep mandhuwur,
 2. sabamu ing sendhang,
 3. pencokanmu lambung kering,
 4. prapteng wisma si pocung muntah guwaya
 5. (batangane = klenthing/jun)


 • Bapak pocung renteng renteng kaya kaliung
 • dawa kaya ula
 • pencokanmu wesi miring
 • sing disaba si pucung mung turut kutha 
 • (batangane : sepur)


 1. Bapak pucung
 2. dudu watu dudu gunung
 3. Sangkamu ing Plembang
 4. ngon ingone sang Bupati
 5. Yenlumampah
 6. Si pucung lembehan grana. (gajah)


 • Bapak pocung
 • Amung sirah lawan gembung
 • Padha dikunjara
 • Mati sajroning ngaurip
 • Mijil baka
 • Si pocung dadi dahana ( Penthol Korek )


Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
Advertiser

Comments : 15 comment for Cangkriman Ing Basa Jawa

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com