Ads 468 x 60

29/01/2014

Browse » Home » , » Tembung Basa Kawi Ing Basa Jawa

Tembung Basa Kawi Ing Basa Jawa


Tembung Basa Kawi Ing Basa Jawa


Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Tembung Basa Kawi

A
agni = geni
agra = pucuk
ajar = pandhita
aji = ratu, raja
akasa = awang awang
aldaka = gunung
amba = aku, ingsun
ambeg = sipat
ancala = gunung
andaka = bantheng
angga = awak
anggung = tansah
angkara = loba
apsara = dewa
asura = buta
ardi = gunung
arga = gunung
arís = alon, sareh
arka = srengengee
arsa = arep
astha = wolu
asthi = gajah
atma = anak
atmaja = anak
aywa = aja
B
badhama = gaman
badra = rembulan
bantala = lemah
baruna = segara
basuki = slamet
bathara = deewa
bayu = angín
birawa = gagah
brama = geni
bramantya = nesu
brangta = kasmaran
boga = pangan
bomantara = langít
C
caka = rodha
candhala = daksiya
candra = rembulan
caraka = utusan
catur = papat
cidra = durjana
cipta = ngarang
citra = gambaran
culika = durjana
D
dahana = geni
danawa = buta
dhandhang = gagak
dhadhu = abang
dhatulaya = kraton
dasa = sepuluh
datan = ora
dwipangga = gajah
dirgantara = awang2
ditya = buta
diyu = buta
dhingín = dhisík
driya = ati
duk = nalika
duksina = kidul
(n)dulu = ndeleng
duta = utusan
dwi = loro
dwija = guru
dhuhkita = susah
dumadi = uríp
E
eka = siji
eksi = mata
erawati = bledheg
ernawa = segara
esa = tunggal
esti = karep
G
gahana = jurang
gapura = lawang agung
gata = laku
gatra = baris
gegana = awang-awang
giri = gunung
gita = kembang
gung = gedhe
guntur = jugrug
gurnita = gludhug
guruh = bledheg
gya = enggal
I
iba = gajah
ima = mega
imalaya = gunung
ina = asor
indriya = karep
ingsun = aku
J
jala = banyu
jaladara = mendhung
jaladri = segara
jalanidhi = segara
jalu = lanang
jalma = wong
jawata = dewa
jarwa = teges
jaya = menang
jenar = kuníng
juwita = wanita
K
kadya = kaya
kaga = manuk
kalbu = ati
kaloka = kesuwur
kalpika = ali – ali
kalyana = linuwih
kapti = tengen
kapiyarsa = karep
kardi = keprungu
karta = aman
kartika = lintang
karya = gawe
kayun = karep
kencana = emas
kering = kiwa
kintaka = layang
kisma = lemah
kresna = ireng
kukila = manuk
kuncara = misuwur
kusuma = kembang
kuwawa = kuwat
L
lalis = mati
lampus = mati
langkíng = ireng
lastri = bengi
layu = mati
lebda = pinter
lena = mati
lír = kaya
loh jinawi = subur
loka = jagad
ludira = getih
luhur = mubya
lumaksana = mlaku


M
madya = tengah
makarya = nyambut gawe
mameh = golek
mami = aku
mandhala = bumi
manggala = panggedhe
manjing = mlebu
marga = dalan
margana = panah
marta = sabar
maruta = angín
mijíl = metu
mina = iwak
mitra = kanca
miyarsa = krungu
mudha = enom
mulat = weruh
muroni = ngendemi
murda = sirah
musna = ilang
mustaka = sirah
N
nala = ati
nalendra = prabu
narmada = kali
narya = ratu
nata = ratu
nawala = layang
nendra = turu
netra = mripat
nimpuna = pinter
nuladha = niru
nuswa = pulo
obar abir = kilat
orem = sesambat
P
pabaratan = paperangan
pada = sikíl
palagan = paperangan
palastra = mati
palupi = tuladha
pembayun = peembarep
pamulu = praen
panca = lima
pancakara = perang
panti = omah
pangaksama = pangapura
pangastuti = semban
pangupajiwa= panguripan
paramarta = luhur
patra = gedhong
pawiyatan = sekolah
payudara = susu
pindha = kaya
pita = kuning
pradangga = gamelan
praja = negara
pralaya = mati, rusak
pramuka = panggedhe
prapta = teka
pratala = lemah
pratiwi = bumi
prawira = kendel
priyangga = dhewe
purna = ganep, bubar
puspita = kembang
R
radyan = raden
rahayu = slamet
raga = awak
ratri = bengi,
rawi = srengenge
rekta = abang
rena = ibu
ripta = ngarang
roga = lara
rukmi = emas
S
saeka praya = rukun
sah = pisah
sakti = digdaya
samirana = angin
samodra = segara
samya = padha
sana = panggonan
sanggraha = cawisan
sardula = macan
sarira = badan
sarpa = ula
sasana = papan
sasangka = rembulan
sasmitaa = tandha
sastra = tulis
sata = satus
sato = kewan
sawego = sediya
seta = putíh
sigra = gelís
sila = patrap
sinudarsana = ditiru
sira = kowe
sirna = ilang
siswa = murid
sitoresmi = rembulan
siwi = anak
soca = mripat
sopana = dalan
sona = asu
soog = payung
sotya = inten
sudarma = bapak
sudarsana = conto
sudira = digdaya
sumbaga = misuwur
sungkawa = susah
sunu = anak
sura = wani
surya = srengenge
suta = anak
sweda = kringet
T
tan = ora
tanaya = anak
taru = wít
taruna = enom
tinon = katon
tirta = banyu
tliti = turun
trusta = seneng
turangga = jaran
tyas = ati
U
udrasa = tangís
adyana = taman
upaya = golek
upiksa = weruh
usada = tamba
utama = becík
utara = lor
W
wacana = caturan
waluya = waras
wana = alas
wanara= kethek
wandawa = kadang
wardaya = ati
waríh = banyu
warsa = taun
wasana = pungkasan
waskita = awas
waspa = luh
wastra = sandhangan
we = banyu
wibawa = luhur
wibi = ibu
wicara = guneman
widya = kawruh, pinter
wíl = buta
wilís = ijo
wimba = wetu
wira = prajurit
winursita = dicritakake
wisma = omah
wisuda = angkat
wiyati = awang-awang
wredha = tuwa
wreksa = kayu
wukír = gunung
wuntat = buri
wuyung = kasmaran
Y
yana = kreta
yasa = gawe
yayah = bapak
yekti = bener
yitna = ngati-ati
yoga = anak
yogya = becík
yuda = perang
yuwana = slamet
ywa = aja

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Advertiser

Comments : 1 comment for Tembung Basa Kawi Ing Basa Jawa

  1. Matur nuwun sanget bab kawontenan Pepak Basa Jawa menika sanget migunani tumrap siswa - siswi ingkang dereng mangertosi tata basa jawi.

    ReplyDelete

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com