Ads 468 x 60

31/01/2014

Browse » Home » , » Sanepan Ing Basa Jawa

Sanepan Ing Basa JawaSanepan Ing Basa Jawa


Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

No
Tembung
Artine
1
Abang dluwang
Putih/pucet banget
2
Abot kapok
Entheng banget
3
Abot merang sagedheng
Entheng banget
4
Agal Glepung
Lumer banget
5
Aji godhong garing
Ora ono ajine
6
Amba godhong kelor
Ciyut banget
7
Ambune arum jamban
Ambune banger
8
Anteng kitiran
Polahe ora karuan
9
Arang kranjang
Kerep banget
10
Arang wulu kucing
Akeh banget
11
Arum jamban
Banger banget
12
Atos debog
Empuk banget
13
Awake kuru semangka
Awake lemu banget
14
Bening leri
Buthek banget
15
Benjo tampah
Bunder banget
16
Brintik linggis
Lurus/kaku banget
17
Dhuwur kencur
Endhek banget
18
Gedhe gurem
Cilik banget
19
Jero tapak meri
Cethek banget
20
Kandel kulit bawang
Tipis banget
21
Kedhep tesmak
Jinggleng / mentheleng
22
Kuning silit kwali
Ireng banget
23
Kuru semangka
Lemu banget
24
Landhep dengkul
Kethul banget
25
Legi bratawali
Pait banget
26
Lemes pikulan
Kaku banget
27
Lonjong mimis
Banter banget ( malyu )
28
Pait madu
Legi banget
29
Peret beton
Lunyu banget
30
Resik peceren
Reged banget
31
Rindhik asu dighitik
Cepet banget
32
Sewu banyu sinaring
Cepet banget
33
Suwe mijet wohing ranthi
Cepet banget
34
Wujude agal glepung
Wujude lembut banget

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
Advertiser

Comments : 0 comment for Sanepan Ing Basa Jawa

Post a Comment

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com