Ads 468 x 60

21/01/2014

Browse » Home » , » Sebutane Cacading Awak Ing Basa Jawa

Sebutane Cacading Awak Ing Basa Jawa


Sebutane Cacading Awak Ing Basa Jawa

Mringis Untune
Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

1 Apus Sikile Kaki
2 Bekel Wetenge Perutnya
3 Belang Kulite Kulit
4 Belong Pilingane Pilingan
5 (m) bembeng Bangkekane Punggung
6 Banjo Sirahe Kepala
7 Bindheng Swarane Suara
8 Bisu Gunemane Bicara
9 Blawur Mripate Mata
10 Bodong Wudele Pusar
11 Brintik Rambute Rambut
12 Brojol Pundhake Pundak
13 Bucu Gegere Punggung
14 Budheg Kupinge Telinga
15 Bujel Drijine Jari
16 Burik Raine Muka
17 Busik Kulite Kulit
18 Buthak Sirahe Kepala
19 Cedhal Ilate Lidah
20 Ceko Tangane Tangan
21 Crapang Brengose Kumis
22 Dawir Kupinge Telinga
23 (n) dengkek Gegere Punggung
24 Dhekik Pipine Pipi
25 Dhengkak Dhadhane Dada
26 Dhengkling Sikile Kaki
27 Dhingklang Sikile Kaki
28 (n) domble Lambene Bibir
29 (n) dongos Lambene Bibir
30 Ekar Lakune Jalan
31 (ng) gandhen Sirahe Kepala
32 (ng) gandhul Lambene Bibir
33 Gejig Sikile Kaki
34 Gembil Pipine Pipi
35 Gingsul Untune Gigi
36 Gloyoran Sikile Kaki
37 Griwing Untune Gigi
38 Groyok Gunemane Bicara
39 Grumping Irunge Hidung
40 Gugut Untune Gigi
41 Impur Sikile Kaki
42 Kakkong Pawakane Badan
43 Kemeng Swarane Suara
44 Kampong Pipine Pipi
45 Kempot Pipine Pipi
46 Kera Mripate Mata
47 Kithing Drijine Jari
48 Klungsur Pipine Pipi
49 Kokop Cangkeme Mulut
50 Konge; Pawakane Badan
51 Kuwaga Tangane Tangan
52 Lamur Mripate Mata
53 Manyul Bathuke Dahi
54 Mecucu Cangkeme Bibir
55 Mining-mining Pipine Pipi
56 Mlolo Mripate Mata
57 Mlongo Cangkeme Bibir
58 Mringis Untune Gigi
59 Mringkus Dhadhane Dada
60 Mrongos Cangkeme Bibir
61 Ngungkal gerang Tlapake Telapak
62 Nonong Bathuke Dahi
63 Nyambel wijen Rambute Rambut
64 Nyanthis Janggute Janggut
65 Nyenthing Bokonge Bokong
66 Nyeprok Irunge Hidung
67 Nyongot Lambene Bibir
68 Nyoro Cangkeme Bibir
69 Panggel Gulune Leher
70 Pelo Gunemane Bicara
71 Pengkor Sikile Kaki
72 Perot Cangkeme Bibir
73 Perung Kupinge Telinga
74 Pesek Irunge Hidung
75 Pethak Sirahe Kepala
76 Pincang Mlakune Jalan
77 Sangkuk Gegere Punggung
78 Sinter Mripate Mata
79 Siwil Drijine Jari
80 Suwing Lambene Bibir
81 Tepos Bokonge Bokong
82 Wungkuk Gegere Punggung
83 Wusu Gegere Punggung
84 Wuta Mripate mata

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Advertiser

Comments : 0 comment for Sebutane Cacading Awak Ing Basa Jawa

Post a Comment

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com