Ads 468 x 60

26/01/2014

Browse » Home » , » Tembung Garba Ing Basa Jawa

Tembung Garba Ing Basa Jawa


Tembung Garba Ing Basa Jawa


Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Tembung Garba yaiku tembung loro utawi luwih sing digandheng dadi siji.Tembung dasar/

Tambahan/

Tembung
 dari kata

 kata sisipan
1
Aglis
age
+
gelis
2
aneng
ana
+
Ing
3
Araneki
Arane
+
Iki
4
Dadyewuh
dadya
+
ewuh
5
Dhemenyar
dhemen
+
Anyar
6
Dupyarsa
dupi
+
Arsa
7
Jalwestri
jalu
+
estri
8
Jiwangga
jiwa
+
angga
9
Kadya
kadi
+
kaya
10
Kajuwareng
kajuwara
+
Ing
11
Kalokeng
kaloka
+
Ing
12
Kawindara
kawi
+
Indra
13
Kapyarsa
kapireng
+
arsa
14
Kalyan
kalih
+
lan
15
lagyantuk
Lagi
+
Antuk
16
Lagyaning
lagi
+
ning
17
lebdeng
lebda
+
Ing
18
lumakweng
lumaku
+
Ing
19
lumebeng
lumebu
+
Ing
20
maharsi
maha
+
Resi
21
mahmeru
maha
+
Meru
22
mahraja
maha
+
Raja
23
malebweng
malebu
+
Ing
24
mungging
mungguh
+
Ing
25
murweng
murwa
+
Ing
26
Narpati
nara
+
dipati
27
Nateng
nata
+
ing
28
narendra
nara
+
Indra
29
narpendah
narpa
+
Indah
30
nujwari
nuju
+
Ari
31
prapteng
Prapta
+
Ing
32
prawirotama
prawira
+
Utama
33
prawireng
prawira
+
Ing
34
Priyagung
priya
+
agung
35
Priyangga
priya
+
angga
36
ratwagung
Ratu
+
Agung
37
ratwelok
ratu
+
Elok
38
sarotama
sara
+
Utama
39
sarwendah
Sarwa
+
Indah
40
sedyarsa
Sedya
+
Arsa
41
sinom
Si
+
Enom
42
sireku
sira
+
iku
43
sitinggil
siti
+
inggil
44
sugyarta
sugih
+
arta
45
Sumbangsih
sumbang
+
Asih
46
surendra
sura
+
indra
47
Sureng
Sura
+
Ing
48
Sutendra
suta
+
Indra
49
taksyalit
tumuju
+
ing
50
Tumenggeng
tumengga
+
ing
51
Tumekeng
Tumeka
+
ing
52
tumujweng
tumuju
+
ing
53
wirotama
wira
+
utama
54
yeku
ya
+
iku

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

Advertiser

Comments : 0 comment for Tembung Garba Ing Basa Jawa

Post a Comment

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com