Ads 468 x 60

23/01/2014

Browse » Home » , » Munggah Kebiasaane Awak Ing Basa Jawa

Munggah Kebiasaane Awak Ing Basa Jawa


Munggah Kebiasaane Awak Ing Basa Jawa

Boyoke :  Pegel, Linu
Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
 1. Awake : Seger, Aras-arasen, Greges, Ndhredheg
 2. Atine : Sumendhal, Mangkel, Ayem, Gragapan, Dheg-dhegan, Anyel, Giris
 3. Boyoke : Jimpe, Pegel, Linu
 4. Bathuke : Anget, Adhem, Sumer, Cenat-cenut
 5. Cangkeme : Clongopan, Glagepan, Klangopan, Pringisan, Mecucu, Lumpangen, Nyomak-Nyamik
 6. Dlamakane : Pedhes
 7. Dhadhane : Ampeg, Ndhrodhog, Mengeh-mengeh, Sesek, Sumpek, Cedut-cedut
 8. Gorokane : Kesereten, Ngorong, Pancingen, Garing
 9. Gulune : Cengeng, Gela-gelo
 10. Githoke : Mrindhing, Mengkorog
 11. Getihe : Mancur, Dleweran, Masur-masur
 12. Guyune : Cekakakan, Cekikikan, Cengengesan, Gergeran, Drengesan, Mekaka, Mesem
 13. Irunge : Cengar-cengir, Pilek, Sentrap-sentrup
 14. Ilate : Melet, Gomen, Kemecer
 15. Kupinge : Brebegen, Mbengung, Mbenging
 16. Kalamenjinge : Munggah-medhun, Cegukan
 17. Kringete : Dleweran, Gobyos
 18. Lambene : Garing, Gomen, Klametan, Mecep, Ngawet, Ngintip, Kepedhesen
 19. Lakune : Banter, Akas, Rindhik
 20. Luhe : Crocosan, Dleweran
 21. Mripate : Kriyap-kriyip, Jelalatan, Pendirangan, Petpetan, Mlolo, Mlorok, Mlirik, Melek, Merem, Ketok, Rembes, Plerak-plerok
 22. Playune : Kebat, Banter, Alon, Rikat
 23. Pikirane : Bingung, Jibeg, Sumpeg
 24. Pilingane : Cekot-cekot, Cenut-cwnut
 25. Rambute : Krembyahan, Mbrodol, Rontok
 26. Raine : Pucet, Sumringah
 27. Sirahe : Benjol, Benjut, Mangut-mangut, Manthuk-manthuk, Gela-gelo, Ngelu, Mumet, Puyeng
 28. Swarane : Gumrenggeng, Kemrisik, Pating Bengok, Lirih
 29. Tangane : Jowal-jawil, Keju, Linu, Jepapangan, Jimpe, Gemeter, Kranggehan
 30. Tatune : Perih, Dleweran Getih
 31. Tandange : Trampil, Cekat-ceket, Cukat Tringginas
 32. Sikile : Ngosek, Gringgingen, Pekakangan, Ngethok, Kesed, Jimpe, Cekakaran
 33. Wetenge : Kuwaregen, Krucuk, Kroncongan, Senep, Mules, Klemekeren, Perih, Luwe, Kembung, Sunduken
 34. Untune : Cekot-cekot, Kemeng, Gowang
 35. Watuke : Jegar-jegor, Ngikil, Siji-loro, Arang-arang
Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
Advertiser

Comments : 0 comment for Munggah Kebiasaane Awak Ing Basa Jawa

Post a Comment

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com