Ads 468 x 60

01/02/2014

Browse » Home » , » Arane Slametan / Upacara Ing Basa Jawa

Arane Slametan / Upacara Ing Basa Jawa


Arane Slametan / Upacara Ing Basa Jawa


Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

1
Bersih desa
Slametan ngresiki desa
2
Berjanje
Maca puji-pujian ngenani riwayate Nabi Muhammad SAW
3
Boyongan
Naglih omah
4
Brokohan
Slametan tumrap bayi kang mintas lahir
5
Kirab
Metu bareng arak-arakan
6
Mantu
Duwe gawe ngomah-ngomahke anak
7
Megengan
Wiwitane sasi pasa
8
Mitoni
Slametan nalikane Meteng pitung sasi
9
Mule
Slametan ndongaake keluarga sing wis seda
10
Muludan
Slametan ing dina wiyose Nabi Muhammad SAW
11
Ngirim
Ngopeni kuburane keluarga
12
Nyadran
Ndongaake wong sing wis seda ana ing makam
13
Nyekar
Ngopeni kuburan lan Ndongakake keluarga sing wis seda
14
Nyelapani
Slametan Nalika bayi umur selapan ( 35 dina )
15
Nyepasari
Slametan nalika bayi umur sepasar ( 5 dina )
16
Puputan
Slametan nalika pusere bayi wis pedhot
17
Sedhekah bumi
Bersih desa
18
Slawatan
Dedonga marang Gusti Allah SWT kagem Nabi Muhammad SAW lan kaluwarganipun serta para mitanipun
19
Tahlilan
Maca puji-pujian marang Gusti Allah SWT biasane sakwise kesripahan ( Kepaten )
20
Tetakan
Sunatan
21
Tedhak siten
Slametan nalika bocah cilik wiwit diudhunake ing lemah
22
Tingkeban
Mitoni, Slametan nalika meteng pitung sasi
23
Udhun-udhunan
Slametan ngarepake riyaya ( Lebaran )
24
Unggah-unggahan
Slametan ngarepake pasa
25
Wiwit
Slametan ngarepake methik pari

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
Advertiser

Comments : 0 comment for Arane Slametan / Upacara Ing Basa Jawa

Post a Comment

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com