Ads 468 x 60

01/02/2014

Browse » Home » , » Patrape Linggih Ing Basa Jawa

Patrape Linggih Ing Basa Jawa


Patrape Linggih Ing Basa Jawa


Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

1
Ndheprok
Linggih lemah sakenggon-enggone
2
Ndhodhok
Linggih nanging bokonge ora kambah lemah
3
Jegang
Linggih sak kepenake dhewe
4
Ngangir
Mengurep sirahe njengengek (njunjung)
5
Ngapurancang
Linggih tangane ditangkebake
6
Njengking
Mengkureb bokonge dijongatake
7
Ongkang-ongkang
Linggih ing pinggiran sikile gumantung
8
Sila
Linggih sikile ditekuk ing ngarep
9
Sila panggung
Sila dhengkule di unggahake ( kaya silana para nyai )
10
Sila tumpang
Sila sikile sing siji ditumpangake ing pupu liyane ( kaya silane dhalang )
11
Slonjor
Linggih sikile kenceng maju siji utawa loro pisan
12
Sluku
Linggih sikile slonjor, tangane tumumpang  pupu

Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
Advertiser

Comments : 0 comment for Patrape Linggih Ing Basa Jawa

Post a Comment

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com