Ads 468 x 60

29/01/2014

Browse » Home » , » Purwakanthi Ing Basa Jawa

Purwakanthi Ing Basa Jawa


Purwakanthi Ing Basa Jawa


Lihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini

A.Purwakanthi Guru Swara
Purwakanthi swara yaiku unen-unen kang runtut swarane (vokal) Tuladha:
 1. Aja dumeh menang, banjur tumindak sewenang-wenang
 2. Ana awan, ana pangan
 3. Ana dina, ana rupa
 4. Bareng wes makmur, lalli karo sedulur
 5. Becik ketitik, ala ketara
 6. Bungah susah iku lumrah
 7. Gelem obah, mesthi mamah
 8. Gemi setiti ngati-ati
 9. Inggah inggih nanging ora epanggih
 10. Ijo-ijo godhonge kara, bareng bodho lagi rumangsa
 11. Ireng-ireng ketok untune, bareng seneng ketok guyune
 12. Kudu sregep sing sinau, sapa sing kepingin maju
 13. Ora cepet, ora ngliwet
 14. Ora ngedan, ora keduman
 15. Tiwas sayah, ora paedah
 16. Wong bungah sok nemu susah
 17. Witinh tresna, jalaran saka kulinaB.Purwakanthi Guru Sastra
Purwakanthi sastra yaiku unen-unen kang runtut sastrane (kongsonan) Tuladha :
 1. Bobot, bibit, bebet
 2. Aja dhemen memada sameng dumadi
 3. Ketula-tula ketali
 4. Janji jujur jajahe mesthi makmur
 5. Laras, lurus, leres, laris
 6. Kala kula kelas kalih, kalung kula kolang kaling
 7. Tata titi tutug tatag, tanggung tertib
 8. Ruruh, rereh, ririh ing wewarah
 9. Sing sapa salah bakal saleh
 10. Sing sapa goroh growah
 11. Sluman, slumun, slamet
 12. Tata titi tentrem


C.Purwakanthi Lumaksita
Purwakanthi basa/lumaksita yaiku unen-unen kang kadhapuk saka rong gatra. Pungkasane gatra kapisan, dadi wiwitane gatra kapindho. Thuladha :
 1. Jarwa pinter, pintere satriya ing pringgondani
 2. Bayem arda, ardane ngrusak busana
 3. Kolik priya, priyagung anjani putra
 4. Asung bekti, bektine kawula marang Gusti
 5. Lungguh dhingklik, dhingklike wong cilik-cilik
 6. Mangan ati, atine sing kalara-lara
 7. Nandhang lara, larane wong lara lapa
 8. Pandhu suta, suta madyaning Pandhawa
 9. Raja putra, putra daleme Nagstina
 10. Rujak degan, degane krambil ijo
 11. Remuk rempu, rempu dadi awu
 12. Saking tresna, tresnane mung samedana
 13. Rujak dhondhong, rujake sisaning kakong
 14. Witing tresna, tresnane mung sawetaraLihat  Pepak Basa Jawa selengkapnya di sini
Advertiser

Comments : 0 comment for Purwakanthi Ing Basa Jawa

Post a Comment

 
© Copyright 2012 : Media Belajarku
Template by : Blogger Templates | ZonaBlogger.com | Didukung Oleh : Blogger.com